A profesora participou nos XXXIV Cursos Galego sen fronteiras cunha conferencia onde explicou que as unidades fraseolóxicas constitúen o compoñente máis idiosincrático das linguas, polo seu papel transmisor de valores propios de cada sociedade e de cada cultura.