Unha experiencia multilingüe arredor de Rosalía de Castro

11 Xullo, 2019 12:00

Lugar: Facultade de Historia, aula 10

Aproveitamos a presenza en Galicia do Colectivo de Poetas en Bruxelas que inician o proxecto “Rosalía en Camiño” para intercambiar con eles a experiencia do diálogo multilingüe no que se intenta relacionar dúas das grandes proxeccións internacionais da cultura galega no mundo: Rosalía de Castro e o Camiño de Santiago.

© 2016 CURSOS DE VERÁN DE LINGUA E CULTURA GALEGAS - REAL ACADEMIA GALEGA